|


|


|

SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI SINAV SONUÇLARI DUYURUSU

SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI SINAV SONUÇLARI DUYURUSU

BAYDARLI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

        Belediyemiz bünyesinde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca İşçi alınmasında Uygulanacak Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince, sözlü sınavına katılan ve başvurdukları meslek koluna göre 05.02.2024 tarihinde yapılan sözlü sınavı sonucunda başarılı olup sınavı kazananlar ile sınavda başarılı olamayanlar aşağıda ilan edilmiştir.

       Sözlü sınavında asıl listede başarılı olan adaylar aşağıda belirtilen belgelerle birlikte en geç 15.02.2024 tarihi mesai bitimine kadar Baydarlı Belediye Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmekte olup posta, kargo veya kurye ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

       Asıl listeden atanma hakkını kazananlardan, öngörülen niteliklere sahip olmadığı sonradan anlaşılanlar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanların atamaları yapılmayacaktır. Yapılsa dahi iptal edilecektir.

       Adaylar tarafından sınav sonuçlarına ilişkin olarak, sonuçların açıklanmasından itibaren 7(yedi) iş günü içinde Sınav Kuruluna itiraz yapılabilir. Yapılan itirazlar, itiraz süresinin bitim tarihini takip eden 5(beş) iş günü içinde Sınav Kurulunca karara bağlanır. Nihai karar itiraz sahibine iadeli taahhütlü posta ile bildirilir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faksla yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

        Sürekli İşçi Alımı Sözlü Sınavında Başarılı Olanlar

S.No

T.C. Kimlik No

Adı Soyadı

Başvurduğu İş Kolu

Başarı Durumu

Asil Yedek

1

28*******38

Salim DUMAN

Beden İşçisi

Başarılı

Asil

2

27*******66

Yunus Emre ÇAĞMAN

Beden İşçisi

Başarılı

Asil

3

38*******06

ADEM KARACA

Beden İşçisi

Başarılı

Asil

 

       Atanmaya hak kazanan hak sahiplerinden istenecek evraklar;

            1- Sağlık Raporu       

 

 

Copyrigt © Baydarlı Belediye Başkanlığı 2023